Terje Mesel har skrevet bok om skam, skyld og ansvar i helsevesenet. – Ingen er så ensom og bærer på så stor skam som den som gjøres til syndebukk.

Når noe går galt

Å være involvert i uheldige hendelser kan medføre store konsekvenser for de involverte helsearbeiderne både moralsk og personlig. Det kan gå så langt at noen slutter i jobben, mens andre får selvmordstanker. 


Terje Mesel har dybdeintervjuet leger, psykologer og sykepleiere som selv har opplevd at ting har gått galt. Noen av historiene delte han på helsepolitisk konferanse i Kristiansund i dag.
– Alle fagfolk har et ansvar når noe går galt, men de er ikke nødvendigvis klandreverdig. Det er et kollektivt anliggende å håndtere feil og uheldige hendelser. Ingen er så ensom og bærer på så stor skam som den som gjøres til syndebukk. Dere som er ledere og kollegaer må hjelpe til med å skille mellom det som skjedde i konteks, og det tilsynsmyndighetene sier burde skjedd i retrospektiv perspektiv.

Ragnar Hermstad fra Statens Helsetilsyn erfarer at i helsevesenet hersker det mange ulike kulturer for å rapportere svikt.
– Det er uten tvil viktig å sikre god støtte på  individnivå uansett hva som har skjedd. Fokus må være på årsakssammenhenger og ønske om å lære av det som har skjedd. Det bidrar til god pasientersikkerhet

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?