Helseleder Arne Myrland i Bodø kaller nå inn til første møte i styringsgruppen for ALIS-Nord. Målsettingen er å bidra til bedre rekruttering og stabilisering.

Skal sikre rekruttering og stabilitet i nord

ALIS-Nord har fått statlig tilskudd på 15.6 millioner kroner for 2019 og 2020 og nå starter arbeidet med å få flere utdanningsstillinger i Nord-Norge. Styringsgruppa har sitt første møte tidlig i november.

Bernard Holthe representerer Nordland legeforening. I tillegg er KS Nord-Norge, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helse Nord, Sør-Varanger kommune,Tromsø kommune og Bodø kommune representert i styringsgruppa.

ALIS Nord er et samarbeid mellom kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet skal legge til rette for at leger skal kunne gjennomføre spesialisering i allmennmedisin ved at det etableres utdanningsstillinger både med fast lønn og næringsdrift.

Sikre rekruttering og stabilitet

Bodø kommune administrerer prosjektet som dekker hele landsdelen. Målsettingen er først og fremst å bidra til bedre rekruttering og stabilitet i fastlegetjenesten gjennom å sikre nye fastleger et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, tilrettelegge sykehusåret slik at det preges av forutsigbarhet og fleksibilitet, samt utvikle kommunenes rolle og kompetanse slik at de kan tilrettelegge godt for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og bli attraktive arbeidsgivere.

Styringsgruppen møtes i november

– For å få prosjektet over i en mer formell drift finner vi det nå hensiktsmessig å etablere en formell organisasjonsstruktur. Bodø kommune har tatt på seg rollen som prosjekteier og i starten av november har styringsgruppen sitt første møte. Ansettelse av prosjektleder være en viktig oppgave å få på plass. For å sikre en effektiv drift av prosjektet vil styringsgruppen bestå av et mindre antall personer. Prosjektet vil etter vår vurdering også trenge en referansegruppe som sikrer faglige råd, inkludering og legitimitet blant øvrige interessenter og deltakere i prosjektet fremover, sier Arne Myrland, helsesjef i Bodø kommune. Han takker Helen Brandstorp og Birgit Abelsen ved NSDM for at prosjektet er blitt en realitet.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?