Høie: – Legers lojalitet skal ligge hos pasientene

– Helsefolk har ytringsfrihet. De har plikt til å si fra om ting som kan være til skade for pasienten. Lojaliteten må ligge hos pasienten, ikke hos økonomisjefen, sa helseminister Bent Høie da han åpnet konferansen om helsejournalistikk i Oslo 5.september 2016

Helseministeren svarte ja nesten umiddelbart da han ble spurt om å åpne konferansen «Journalister er fra Jupiter og medisinere fra Mars». Kanskje ikke så rart når man vet at journalister og leger er to grupper som han må forholde seg til daglig.

– Det hadde vært spennende å se nye ansikter uttale seg fra helsesektoren. Jeg syns journalister er lite kreative på hvem de ringer til.

Sport fremfor helse

De siste årene med økonomisk krise i mediehusene har gjort at flere journalister jobber med mange ulike felt, og Høie mener det er et tap for alle at områder som helse ikke prioriteres mer.

– Helsejournalistikken var bedre før, slår Høie fast.

Han bekymrer seg over at den dedikerte helsejournalisten forsvinner, og at det i fremtiden i verste fall blir sportsjournalister som kontakter ham.

Lytt til fagfolkene

– Helse er den viktigste saken for befolkningen. Journalister må være varsomme og omtenksomme. Spesielt overfor de som har liten erfaring med media, og ikke aner konsekvensen av å få sin sak publisert. De bør også være bevisst hvilke pasientgrupper de løfter fram. Lytt til fagfolkene, men vær bevisst på hvordan dere gjør det. Noen pasientgrupper får mye oppmerksomhet, andre knapt noen. Fagfolk som tar forbehold får kanskje ikke mange klikk. Men de gjør sakene mer solide.

Han tok også opp psykisk helse og sårbarhet når det knyttes til vold, drap og diagnoser.

– Det er ekstremt stigmatiserende.

Høie ønsker seg tøffere spørsmål med større innsikt, og at journalistene også er kritiske til kritikerne.

– De som hevder at jeg som minister ikke gjør nok, må kunne svare på hva de bygger det på. Dere må ikke ta alt for god fisk, men evne å stille spørsmål om motivene bak, både hos meg og kritikerne, sa helseminister Bent Høie, og håper at konferansen bidrar til en enda bedre offentlig debatt om muligheter og utfordringer i helsevesenet

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?