Allmennlegenes tidsbruk skal nå kartlegges. Undersøkelsen er anonymisert og vil ifølge Helsedirektoratet ta fra to til åtte minutter å besvare hver dag. Foto: Colourbox

Hva bruker fastlegene tiden til?

Helsedirektoratet sender i dag ut den såkalte tidsbruksundersøkelsen til alle fastleger i landet. Resultatet av kartleggingen kan få stor betydning for hvordan myndighetene griper fatt i utfordringene i fastlegeordningen.

Undersøkelsen er innrettet slik at fastlegene fører inn egen tidsbruk i løpet av en periode på syv dager. Dette innebærer at alt arbeid som utføres, pasientrettet som administrativt, må registreres. Undersøkelsen er anonymisert og vil ifølge Helsedirektoratet ta fra to til åtte minutter å besvare hver dag. Dataene vil kun bli brukt til tidsstudien og ingen enkeltleger, legekontor eller kommuner skal identifiseres.

Trenger kvalitetssikret oversikt

– Vi vet at dette kommer på toppen av en allerede hektisk arbeidshverdag, men vil likevel oppfordre våre medlemmer til å prioritere å svare på undersøkelsen. Tall som dokumenterer fastlegenes krevende arbeidshverdag er viktig i vårt arbeid med å bedre rammevilkårene, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Det er helseminister Bent Høie som har bedt om undersøkelsen. Legeforeningen mener undersøkelsen blir viktig:

– Vi vet at fastleger jobber mye. Likevel trenger vi kvalitetssikrede tall som gir oss god oversikt. Særlig viktig er det å vite hvor mye tid som går med til sekretæroppgaver, framfor pasientbehandling, sier president Marit Hermansen på legeforeningen.no.

Det er Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) som har ansvaret for gjennomføringen og analysen av undersøkelsen.

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?