Foto av Laila Didriksen på legekontoret med stetoskopet rundt halsen.
Laila Didriksen om hovedgrunnen til at hun nå snart starter på sitt trettende år som kommuneoverlege i Gildeskål kommune. Folkene rundt henne,

To utrykninger på 10 år

- Jeg har vært i Gildeskål i 10 år og gått over 600 vakter. Som bakvakt har jeg rykket ut to ganger, og begge gangene var det fordi det var mer lettvint at jeg rykket ut fordi jeg var hjemme. Ikke fordi det var nødvendig.

 Forslaget om nye kompetansekrav i legevakt har skapt frustrasjon og bekymring i hele Nord-Norge. Kravet om at bakvakta skal ha utrykningsplikt gjør at mange er i tenkeboksen og lurer på om vaktliv i distrikt vil være forenlig med å ha et familieliv i fremtiden.

Bundet halve året i bakvakt

 I november så kommuneoverlege i Gildeskål mørkt på fremtiden. Tredelt vakt er i utgangspunktet tøft, og gjør at hun er bundet til å være hjemme 110 dager i året for å gå vakt. Med de nye kompetanseregler ville hun bli stedsbundet minimum halve året for å være bakvakt.

Logistikkspørsmål til bakvakta

 – Det verste er at det ikke er behov for det. Når turnuslegen eller vikaren ringer meg er det nesten alltid om logistikk og praktiske ting og rutiner. Spørsmål som uten problemer kan besvares og løses pr telefon om jeg er i campingvogna eller på tur andre steder. Jeg har vært i Gildeskål i 10 år og gått over 600 vakter. Som bakvakt har jeg rykket ut to ganger. Begge gangene var det fordi det var mer lettvint at jeg rykket ut fordi jeg var hjemme. Ikke fordi det var nødvendig. Medisinske spørsmål tar turnuslegen eller vikaren med sykehuset uansett .

Ny legehjemmel i Gildeskål

I desember vedtok kommunestyret i Gildeskål å opprette en ny legehjemmel for å møte utfordringene i kjølvannet av de nye kompetansekravene. Det vil ikke de aller minste kommunene ha verken oppgaver eller økonomi til å gjøre.
– Fremtiden ser litt lysere ut nå hos oss enn i november, takket være en lydhør kommuneledelse. Men hva med alenedoktere eller kommuner der bare en eller to har selvstendig vaktkompetanse? Jeg skjønner om folk sier opp når jobben ikke blir forenlig med å ha et familieliv.

Søker etter kollega på bloggen

 I disse dager jobbes det med en stillingsannonse som hun håper kan lokke en godkjent allmennlege til Gildeskål. Didriksen er forberedt på å gå utradisjonelt ut og bruke bloggen Casadidriksen til å fortelle om kommunens og jobbens fortreffeligheter. Som hun gjorde sist de fikk napp.
– Bakvakt uten uttrykningsplikt hadde hjulpet på.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?