Foto av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Ti råd i møte med unge pasienter

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset hjelper helsepersonell å skape et tryggere møte – for begge parter.

– Ungdom er en egen pasientgruppe og det er det ikke så mange som kanskje ser, eller vet hvordan de skal behandle ungdommene fordi dem er i en spesiell fase, sier leder av ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset, Emma Lovise Larsen.

Råd for trygghet

Hun har sammen med ungdommene i ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset laget ti råd til helsepersonell.

– Når man er ungdom er man i den mest sårbare fasen i livet, så vi ville gi råd til helsepersonell så de kan føle seg tryggere på å ta i mot ungdommene, også sånn at ungdommene kunne føle seg tryggere på sykehuset, forteller Larsen.

Bruker erfaringer

Rådene er lagd og basert på egne erfaringer og hva ungdomsrådet tror kan gjøre en forskjell. De er et resultat av en prosess der de har startet med veldig mange ideer, og så fått samlet de til ti råd som inneholdt veldig mye viktig.

– Alle er stort sett enige om at alle rådene er like viktige. Det er ingen av rådene vi ville tatt bort for da mangler vi plutselig ett poeng. Alle rådene er like viktige men på hvert sitt vis.

Her er rådene

 1. Bry deg, lytt og vis omsorg
 2. Husk navnet mitt
 3. Gi meg tid og la meg snakke ferdig
 4. Forklar med vanlige ord og spør om jeg skjønner. Kutt ut legespråket!
 5. Les journalen før jeg kommer sånn at jeg ikke trenger å fortelle alt på nytt.
 6. Vær ærlig, konkret og gi meg eksempler. Det gjør det lettere å forstå og mestre
 7. Spør meg, ikke mamma eller pappa
 8. Jeg er mer enn bare sykdommen min – husk at jeg har skole, kjæreste og fritidsaktiviteter
 9. Inkluder mine nærmeste, og spør meg hvordan jeg vil at de skal ta del i det som skjer med meg
 10. Ta vare på deg selv. Det er bra for oss når vi merker at du har det bra.

Fakta om Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Ungdomsrådet skal:

 • fremme brukerperspektivet som ungdom i Nordlandssykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseutfordringer og de utfordringene denne gruppen har.
 • gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset.
 • dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom.
 • fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre ungdomsråd.

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 15-22 år og har representanter fra somatikk, habilitering, rus og psykiatri. Ungdommene har personlige erfaringer fra møte med Nordlandssykehuset.

Kilde:  Nordlandssykehuset

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?