– Forskning er høyt prioritert hos oss i Helgelandssykehuset. Det skal komme pasienten til gode. Målet er å bli Norges beste lokalsykehus. Derfor satser vi på forskning, innovasjon, utdanning, samhandling og teknologi, sier administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Kan små lokalsykehus drive med forskning og innovasjon?

Ja, vi både kan og skal drive med forskning og innovasjon. Vi gjør det for pasienten. De tingene som utfordrer spesialisthelsetjenesten i distriktene, de motiverer oss samtidig til å finne gode løsninger. Vi vil tilpasse tjenestene til våre pasienter og til den geografien som vi har. Derfor satser vi på forskning, innovasjon, utdanning, samhandling og teknologi. Målet er å bli Norges beste lokalsykehus.

Hva forsker vi på?

Helgelandssykehuset gjennomførte nylig sin egen forskningskonferanse, hvor mye av det vi forsker på ble presentert. Mange av temaene på konferansen var relatert til e-helse, kunstig intelligens og helsetjenesteforskning. Noen konkrete eksempler er: Kirurgisk forskning, bruk av Hololens, telementoring, og Nomogram-prosjektet som omhandler kreftkirurgiske inngrep, måling og diagnostikk, forskningsetikk, samt bruk av kunstig intelligens for å gjøre automatiske målinger av hjerte ved bruk av ultralyd. I tillegg har vi et svært anerkjent forskingsmiljø innenfor nevropsykologi, hvor ADHD hos voksne er gjenstand for omfattende studier og prisbelønte resultater.

Forskning integrert i driften av sykehuset

Vi vil jobbe for at forskning og innovasjon skal bli en naturlig del av driften og en del av vår kultur. Klinikknær forskning er et tiltak som stort sett alltid fører til økt kvalitet i den daglige driften. Dette blir det viktig å legge vekt på ovenfor ledelseslinjen slik at det legges til rette for forskning og innovasjon integrert i driften, men det forventes også av prosjektene at de kan vise frem mulige gevinster ved gjennomføring. Forskning og innovasjon som utvikler tjenestene vil kunne gi resultater som gjør at vi kan bruke driftsressursene våre bedre samtidig som behandlingen og pasientopplevelsen blir bedre.

Sammen får vi det til på Helgeland

Våre pasienter skal ha en spesialisthelsetjeneste som er av god kvalitet, moderne og framtidsrettet. Derfor er det så viktig å satse forskning, innovasjon, utdanning, teknologi og, ikke minst, samhandling med kommuner og med næringslivet. Kan vi si samarbeide med næringslivet for å være mer presise, det er en del av helsenæringsmeldingen Bruk av teknologi og kunstig intelligens vil aldri kunne erstatte den direkte kontakten mellom pasient og helsepersonell, men nyvinningene vil forsterke kvaliteten på tjenestene og man får til en bedre helsemessig oppfølging av pasientene i deres hverdag.

Målestokker på forskning og utvikling

· Tildelte midler til forskning: I fjor høst fikk vi rundt 30 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter, både fra EU, forskningsrådet, Helse Nord og regionalt forskningsfond Nordland. Det har bidratt til å gi oss så mye finansieringspoeng i år fra Helse og omsorgsdirektoratet at vi er på andreplass i Helse Nord, etter UNN.

· Utdanninger: Vi har fått opprettet en desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen sammen med kommunene og VID, med oppstart nå i høst. I sommer fikk vi 6.5 millioner kroner fra DIKU for å opprette en erfaringsbasert masterutdannelse i e-Helse sammen med kommunene på Helgeland og Universitetet i Tromsø.

· Publiserte artikler i anerkjente tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt: I perioden 2014 til 2019 fikk vi på trykk i snitt rundt 10-11 artikler i året, men i 2020 satte vi ny rekord med 25 artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

· Økning av PhD: Helgelandssykehuset har nå økning i rekruttering til PhD-prosjekter fra fem til sju PhD-løp siden 2019. Vi har også fått en postdoktor i Neuropsykologi.

Klinisk forskning er lovpålagt og er et fornyet satsningsområde i ny Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Forskning er også ønsket og høyt prioritert hos oss i Helgelandssykehuset, for det skal komme pasienten til gode.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?