Legeforeningen vil avvikle RHF-modellen

Legeforeningens ønsker en regional folkevalgt ledet spesialisthelsetjeneste, og at foretaksmodellen fjernes. Det foreslås vurdert to ulike modeller. En hybrid-modell med forvaltning på regionalt nivå og lokale foretak på det utførende nivå, og en ren forvaltningsmodell med forvaltningsmodell på begge nivåer.

Konserntillitsvalgt Ulrika Larsson i Helse Nord og foretakstillitsvalgt på UNN Tromsø Ulla Dorte Mathisen var begge delegater på landsstyremøtet i Ålesund. De er godt fornøyd med at vedtaket legger vekt på regional samordning og koordinering.

Må ha regional styring

– Vi må sikre både en pasientnær og faglig sterk spesialisthelsetjeneste i nord. Det at landsstyret ser viktigheten av en samordning av de faglige ressursene er viktig og bra, mener Larsson.

Regional styring sikrer likeverdige helsetjenester Mathisen mener det er helt nødvendig med en eller annen form for regional styring. – En sentralstyrt spesialisthelsetjeneste vil ikke ivareta behovene i regioner som ligger langt fra det sentrale østland. Regional styring er viktig for likeverdige og gode helsetjenester i hele landet.

Vil bidra til kortere lederlinjer

Bakgrunnen for vedtaket på landsstyremøtet er at mange mener at dagens styring av spesialisthelsetjenesten vektlegger faglige hensyn for lavt. – Sammenslåing av sykehus til store enheter har svekket lokal ledelse og økt antallet ledernivå. Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring og at antall regioner bør økes. Dette vil bidra til kortere lederlinjer og styrket lokal og stedlig ledelse, heter det i sentralstyrets innstilling.

Unison glede på landsstyremøtet

Helseminister Bent Høie gjorde for under tre uker siden retrett og har valgt å beholde foretaksordningen som den er. Så da blir det bare å vente å se om landsstyrets vedtak om å avvikle RHF-modellen får betydning. Det var i hvert fall stor glede blant delegatene over at Legeforeningen endelig har fattet et slikt vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?