Ole Kristian Losvik
Ole Kristian Losvik holdt forelesningen «Med legekontoret på innerlomma».

Med legekontoret på innerlomma

- Sensorer på smarttelefoner for friske pasienter har vi liten nytte av. Det vil kunne generere mye unødvendig data og pes for helsevesenet. Samtidig kan diabetikere og andre pasientgrupper ha stor nytte av ny teknologi på smarttelefon, mener Ole Kristian Losvik.

Losvik er tidligere fastlege, nå seniorrådgiver og funksjonell arkitekt i Direktoratet for e-helse. Han hadde fått i oppgave å fortell om hvordan vi forholder oss til medisinsk teknologi gjennom mobilen på innerlomma. 

– Folk kan nå ta EKG hjemme ved å sette et deksel på Iphone. Teknologirådet spør om dette og annen ny helseteknologi er bra eller dårlig nytt for helsevesenet. Svaret er vel at noe kan være bra, men det kan fort bli mye pes om friske pasienter skal ta i bruk all ny teknologi og komme til oss med unødvendige bekymringer.

Losvik tror skypesamtaler kan være effektivt når det gjelder oppfølging av kjente problemstillinger hos pasienter vi kjenner.

– Det er grupper innenfor helsevesenet som vil ha stor nytte av mer oppfølging enn de får i dag. Pasienter med for eksempel diabetes er absolutt tjent med bedre løsninger enn det vi har tilbudt dem frem til nå.

I psykiatrien sitter noen ganger lege eller annet helsepersonell og pasient sammen og fyller ut skjema.

– Om disse skjemaene flyttes over på nett, kan tiden med pasienten brukes til samtale og behandling. Digitalisering av deler av det helsetjenestene vil være både nyttig og bidra til å kvalitetssikre tjenestene.

Han tror markedet med nye sensorer for smarttelefoner er kommet for å bli, men oppfordrer helsepersonell til å være med i debatten.

– Om helsesektoren skal være med og styre utviklingen må de også delta aktivt i debatten.

Se forelesningen her: https://youtu.be/3LgG4qPXW3A?t=3h48m36s.

Foredraget var en del av inkluderende arbeidslivs-konferansen 2017 i Bodø 20.-21. mars.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?