Medlemsmøtet i Mosjøen 3.11 ble et konstruktivt og godt møte tross Covis19-utbrudd i Rana og flere deltakere digitalt. – Dere må stå sammen og vise pasientene og Helse Nord at dere er klare for å ta tilbake tarmkreftkirurgien og lage det beste Helgelandssykehuset, sa leder i OF Anne-Karin Rime.

Mer faglig samarbeid på Helgeland

Covid-19 skapte utfordringer for medlemsmøte på Helgeland sist tirsdag, men ønsket om bedre faglig samarbeid på tvers av sykehusene vant frem. De aller fleste ønsker å se fremover mot bedre tider.

Med oppblussing i Rana dagen før fikk mange leger både på sykehuset i Rana og kommunene rundt klar beskjed om å holde seg borte fra medlemsmøtet i Mosjøen. Derfor ble mange med digitalt.

Leder i Overlegeforeningen Anne-Karin Rime ledet møtet med stø hånd og klar tale fra Mosjøen, der de tillitsvalgte også hadde et formøte.
– Nå er det enda viktigere enn før at dere står sammen og ser fremover. Mer faglig samarbeid er en forutsetning for god kommunikasjon og bedre arbeidsmiljø. Det vil vise pasientene og Helse Nord at dere er klare til å ta tilbake tarmkreftkirurgien og lage det beste Helgelandssykehuset.

Medvirkning og stedlig ledelse

Leder i YLF Kristin Kornelia Utne trakk frem stedlig ledelse som en viktig forutsetning for å sikre at ansatte blir sett og hørt.
Medvirkning i konseptfasen blir også viktig. Tillitsvalgte fra alle tre sykehus er representert i styringsgruppen. Det mener foretakstillitsvalgt for overlegene Margit Steinholt er viktig.
– Om vi skal kunne gjøre jobben vår som tillitsvalgte er vi helt avhengige av at dere støtter oss og kommer med gode innspill i de prosessene vi skal i gang med.

Unge leger ønsker å se fremover

Det kom klart fram at noen av de som har vært lenge med, og vært med på mange av konfliktene som har vært siden 1997, er mer skeptisk til at det er mulig å gå fremover uten å adressere konfliktene som har vært. Men alle var enige om at mer faglig samarbeid på tvers må på plass om man skal lykkes.
Ingemar Pedersen, FTV for Yngre legers forening, var klar på at konfliktene som har vært må legges bort, spesielt med tanke på de unge legene som har sitt virke i foretaket.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?