Paul Olav Rosbø, leder av Finnmark legeforening.
Paul Olav Rosbø, leder av Finnmark legeforening.

Ønsker landingsplass for helikopter i Hammerfest

Finnmark legeforening ber Helse Nord RHF om å finansiere bygging av helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus. - Det gir en tidsbesparelse på 45 minutter og kan ha en avgjørende betydning for pasientens liv og helse, sier Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark Legeforening.

I en pressemelding anmoder Finnmark legeforening Helse Nord RHF om å finansiere byggingen av en helikopterlandingsplass tilpasset de nye redningshelikoptrene SAR Queen, ved nye Hammerfest sykehus.
– Planlegging og prosjektering bør gjøres ved å etablere en arbeidsgruppe med deltakere fra Finnmarkssykehuset HF, forsvarets 330 skvadron avdeling Banak, Luftambulansetjenesten HF og Hammerfest kommune, for å utrede best egnet landingsplass i umiddelbar nærhet til sykehuset. Dette arbeidet bør igangsettes raskt, slik at landingsplassen kan være etablert når det nye sykehuset tas i bruk, skriver leder i FLF Paul Olav Røsbø i en pressemelding.

Større rekkevidde og mindre sårbarhet

Fra 1. september i år begynte Forsvaret å fase inn de nye redningshelikoptrene, SAR Queen, til erstatning for Sea King, som har vært i tjeneste siden mai 1973. I 2021 vil de nye helikoptrene bli satt inn i redningstjenesten fra Banak flystasjon. SAR Queen har både større rekkevidde, høyere flyhastighet og har mindre sårbarhet for dårlig vær enn Sea King. Aktuelle flytider er fra Banak til Kirkenes 45 minutter, til Hammerfest 20 minutter og til Tromsø 50 minutter.

15 minutters beredskapstid

– Redningshelikoptrene er en del av Statens luftambulansetjeneste, og utgjør en betydelig akuttmedisinsk kompetanse, på linje med ambulansehelikoptrene. I tillegg utgjør de en redningsressurs, med mulighet for rask adkomst til redningsoppdrag både til havs, i innsjøer, på land og i ellers utilgjengelige fjell- og viddeområder. Redningshelikoptrene har 15 minutters beredskapstid, med nye hangarer tilpasset dette, slik at alt personellet er på vakt i samme bygg som helikopteret. For å sikre raskest mulig transport, og færrest mulige omlastinger, bør den syke eller skadde kunne flys direkte fra hentested til det aktuelle sykehuset. Dette betinger helikopterlandsplass på, eller direkte ved, sykehuset. Den første livreddende behandlingen gis ofte ved lokalsykehus, for stabiliserende behandling av pasienten før videre transport.

Sparer 45 minutter og slipper omlasting

Ifølge virksomhetsdata fra Universitetssykehuset i Nord-Norge vil en helikopterlandingsplass ved sykehuset gi gjennomsnittlig spart transporttid på 45 minutter, sammenlignet med hvis helikopteret alternativt må lande på en flyplass, for frakting derfra med ambulansebil til sykehuset. I tillegg til tidstapet, innebærer også selve omlastingen en økt risiko for medisinske komplikasjoner for tidskritisk syke eller skadde pasienter. Svært få medisinske tiltak kan vise til en tilsvarende tidsgevinst som det vil gi at helikopteret flyr pasienten direkte til sykehuset.

Nåværende Hammerfest sykehus har ikke helikopterlandingsplass, og redningshelikopteret må lande på flyplassen. Statistikk fra redningshelikopterbasene viser at transporterte pasienter gjennomgående har behov for rask hjelp, der tidsfaktoren svært ofte spiller en avgjørende rolle for pasientens liv og helse, sier Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark Legeforening,

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?