Ingemar Pedersen er FTV for YLF og styremedlem i Helgelandssykehuset. Han og FTV for Overlegeforeningen Margit Steinholt håper alle legene i foretaket engasjerer seg i prosessen for Nye Helgelandssykehuset slik at både bygg og innhold får solid faglig forankring.

– Vi må stå sammen for det beste Helgelandssykehuset

Her kommer noen ord fra Helgelandssykehuset. Vi har lagt bak oss et krevende år på Helgeland. Vi har vært nokså mildt rammet av pandemien sammenlignet med andre helseforetak i Norge, men allikevel har vi strevd med vårt.

I januar 2020  fattet helseministeren  vedtak om sykehusstrukturen på Helgeland som lyder at det skal være ett sykehus på Helgeland på to lokasjoner. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen, og det skal fortsatt være akuttsykehus i Mo i Rana. Sykehuset i Mosjøen legges ned. Vedtaket er et resultat av en årelang debatt omkring Helgelandssykehusets fremtid. Fremtiden har kommet, og  «Nye Helgelandssykehuset» skal settes ut i livet.

Nye Helgelandssykehuset skal skapes gjennom flere  såkalte konseptfaser. Vi begynner nå konseptfase 0 av 2. I konseptfasene skal funksjoner fordeles og det skal bygges. Arbeidet med konseptfasene er en stor og viktig jobb. Og for å lykkes i dette arbeidet, er vi avhengige av at alle jobber i lag og drar i samme retning. Vi må altså stå sammen. Konflikter og uenigheter er det nok av på Helgeland.   

Helgeland en stor geografisk region med en spredt befolkning, og dessverre med et fallende folketall. Her er også lange avstander over hav og land. Det er kamp om arbeidsplasser, og Helgelandssykehuset er en av Helgelands største arbeidsgivere. Slik blir det engasjement av.

Vi ansatte på Helgelandssykehuset er inkludert i prosessen med Nye Helgelandssykehuset via styringsgrupper, arbeidsgrupper, tillitsvalgtapparatet og ansattrepresentanter i sykehusstyret. Her har får vi anledning til å komme med innspill og synspunkter på hva fremtidens sykehus skal inneholde. For å kunne ha reell medvirkning,  er vi avhengige av tilrettelegging fra arbeidsgiver. Vi trenger frikjøp, tid og tilstrekkelig bemanning for at ovenfor nevnte ansatte kan engasjere seg i prosessen. Vi ser med stor interesse til andre helseforetak som har vært gjennom liknende prosesser  før oss. Erfaringene de har gjort seg, er for oss svært verdifulle.

Det er bekymringsfullt at nye sykehus blir bygd for små. Dette er uklokt, blant annet sett i lys av dagens pandemi. Vi trenger derfor robuste sykehus som kan møte morgendagens pasienter og framtidas sjukdomspanorama. Vi som kollegium på Helgeland må derfor engasjere oss i hele prosessen med Nye Helgelandssykehuset slik at både bygg og innhold får solid  faglig forankring.

Vi utfordrer  alle leger i  Helgelandssykehuset til å komme sammen og realisere Norges beste lokalsykehus.

Hilsen Ingemar Pedersen, foretakstillitsvalgt for YLF og Margit Steinholt, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?