Vil at flere skal bli BEST i akuttmedisin

For å bli BEST i akuttmedisin så må man trene samhandling. Det har de gjort i ti år i Alta, og på Altaseminaret 2017 markerte de jubileet med å dele kunnskapen. 

­

Foto av Paul Olav Røsbø
Paul Olav Røsbø lot seg engasjere i seminaret om akuttmedisin i Alta. Foto: Per Hjortdah/Helen Brandstorp, NSDM

– Jeg mener miljøet i Alta er et godt forbilde ved å vise at tverrfaglig akuttmedisinsk arbeid prehospitalt gir resultater. Det er spesielt flott at både foretak og kommuneadministrasjon forstår nytten og tillater at det brukes ressurser på det. Jeg tror for mange andre kommuner med fra før presset økonomi, kan det være vanskelig å få slikt arbeid prioritert, sier Paul Olav Røsbø.

Han var en av deltakerne på Altaseminaret 2017, som handlet om trening i samhandling. Modellen som blant annet Alta bruker kalles for BEST. BEST står for Bedre og Systematisk Teamtrening.

Nødvendig å trene

Røsbø er leder av Finnmark legeforening, og fastlege i Loppa. Han liker tankegangen om å trene på vanskelige og sjeldene scenariene

– For alle yrkesgrupper som jobber med alvorlige hendelser med tidspress er det klart en fordel å være trent og samkjørt på forhånd til slik at ting «sitter i ryggmargen» når det først gjelder. Eksempler kan være for personell i Forsvaret, Brann og Politi.  Klar og tydelig ledelse og kommunikasjon, gjerne med «les tilbake- kvitter» preg, er ikke en del av hverdagen og krever trening, forteller Røsbø

Variert trening

programmet sto en rekke aspekter med både hvorfor og hvordan man kan trene på akuttmedisin.

– Bakgrunn for seminaret er at vi i 2016 fikk Legeforeningens kvalitetspris for måten vi trener akuttmedisin i Alta. Vi fikk prispenger, og disse brukte vi til å arrangere seminaret. Hensikten med seminaret var å motivere for fortsatt trening både i Alta og andre steder som trener, inspirere nye steder til å trene samt å markere 10 år med trening i Alta, sier Magnus Hjortdahl til Doktorinord.

Hjortdahl fremhever flere elementer som gjør treningen i Alta spesiell.

– De som deltar ved reelle oppdrag (sykepleier, lege og ambulanse og andre) deltar også på trening og som instruktører. I tillegg trener man lokalt i de vanlige lokalene/sykebil med de samme man jobber sammen med til vanlig og at scenarioene lages lokalt basert på lokale erfaringer. Dette er ikke bare ferdighetstrening, men også trening i samhandling basert på BEST modellen.

Hjortdahl er PhD-stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet UiT. Han arrangerte seminaret sammen med BEST-instruktørene Hilde Eng, Hege Holmgren, Anne Davidsen og Geir Jøran Sara.

God motivasjon

En av målsetningene med seminaret var å motivere flere til å ta i bruk treningen. Paul Olav Røsbø bekrefter at han ble motivert.

– Jeg er selv i en liten kommune litt lenger vest, Loppa, og har ambisjoner om å få i gang BEST-kommune der. Seminaret var god motivasjon for å jobbe videre med dette, sier Røsbø

BIlde fra BEST-trening. Foto: Magnus Hjortdahl

Mer om BEST

BEST-modellen ble utviklet i Norge i 1997 for å sikre en bedre behandling av hardt skadde pasienter på sykehus. BEST står for Bedre og Systematisk Teamtrening. Hensikten med BEST er at hele teamet som deltar i behandling av pasienten også skulle delta i treningen, dette i motsetning til andre akuttmedisinske kurs hvor yrkesgruppene trener hver for seg.

 

Les mer om BEST i denne artikkelen i Utposten: Akuttmedinsk trening i Alta

 

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?