– Vi trenger en revisjon av fastlegeordningen

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik, sier fastlegeordningen trenger en revisjon. Men han er usikker på om fastlønnede fastleger løser utfordringene for fastlegeordningen.

Det trengs muligens utdanningsstillinger i allmennmedisin, men jeg tror ikke å reversere den ordningen vi har i dag å gjøre alle fastleger til fastlønnet vil løse utfordringene vi har i primærhelsetjenesten.

Det sier Stian Holmvik, leder i Nordland legeforening, i bakkant av to kronikker i Aftenposten de siste dagene har satt fokus på fastlegenes finansieringsmodell. Dagens ordning er slik at de fleste fastleger får betalt gjennom en stykkprisfinansiering. 

Behovet for nye allmennleger forventes å øke fremover. Mer bruk av fastlønn kunne øke rekrutteringen, skriver lege Anders D. Lie i dagens Aftenposten. I går kunne vi lese at dagens stykkprisbaserte lønn for fastleger skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter, når fastlege Kristian Østbye skrev om «Fastlegens perverse incentiver».

Trenger en revisjon

Fastlegeordningen har vært regnet som en stor suksess og andre land inkludert Sverige velger nå å se til Norge, forteller Stian Holvik som leder Nordland legeforening.

– Jeg mener likevel at vi må ta utfordringene på alvor og vi trenger nok en revisjon av fastlege ordningen. 

Holmvik sier det kan spekuleres i om fastleger velger å prioritere økonomi framfor god kvalitet i privatpraksiser men så vidt han kjenner til er det ingen studier som underbygger dette, og det er ikke studier som viser at pasienter med fastlønnet leger får bedre oppfølging eller helse tjenester.

Andre utfordringer står foran

Selv om han tror fastlønnede fastleger kan bidra til rekrutteringen, så tror han at det trengs andre tiltak for å løse utfordringene ordningen står overfor

– Vi vil kanskje klare å rekruttere noen flere fastleger men jeg er tvilende til om dette vil veie opp for det økte antallet vi vil trenge for å løse oppgavene.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?